Általános szerződési feltételek

 

A Viszonteladó és a Forgalmazó (továbbiakban: Felek) közötti együttműködés feltételeit az Együttműködési megállapodás, a Kondíciós adatlap, valamint annak melléklete együttesen tartalmazza.

 

Fogalmak:

Forgalmazó: RAVAK Hungary Kft.; Forgalmazó által biztosított opciós szállító: Trans-Pack Kft.; Sprinter futárszolgálat.

Viszonteladó: A Forgalmazóval érvényes együttműködési szerződéssel rendelkező jogi személy, aki a Forgalmazó termékeit értékesítés céljából vásárolja.

Fogyasztó: a 1997. évi CLV. törvény [ Fgy. tv. ] 2. § szerint meghatározott természetes és jogi személy aki a terméket saját célra használja tevékenységi körén kívül.

Együttműködési megállapodás – a felek között létrejött Forgalmazói szerződés, amely alapja a Felek között létrejött kereskedelmi jogviszony. 

Kondíciós táblázat – a felek között létrejött együttműködés pénzügyi és kereskedelmi feltételeit, valamint vállalásait és kötelezettségeit tartalmazza az ott megjelölt érvényességi időszakban.

Termékkatalógus – nyomtatott kiadvány és a weboldalon lévő termékkínálat, melyben a termékek fotókkal és megnevezésekkel egyértelműen azonosíthatók. A termékkatalógusban lévő feltételek és műszaki paraméterek változása esetén a Forgalmazó írásos tájékoztatást ad. Minden esetben a weboldalon lévő információk érvényesek.

Szállítási határidő – maximális teljesítési dátum, melyben a Forgalmazó vállalja a rendelés teljesítését. Amennyiben a rendelés visszaigazolásban nem szerepel szállítási határidő, ezen tételek azonnal rendelkezésre állnak a Forgalmazó központi raktárában.

Szállítás módja - a Kondíciós táblázatban megjelölt cím, ahol az áru átadásra kerül. Amennyiben a Viszonteladó az árut a Forgalmazó telephelyén szeretné átvenni, ezt a rendelés leadásakor köteles jelezni és ezen tételeket külön rendelésben elküldeni. Azaz egy rendelés egy féle szállítási módra (átvétel helyére) vonatkozik. Amennyiben a Viszonteladó nem jelzi együttes teljesítés iránti igényét, a Forgalmazó a rendelés teljesíthető tételeit automatikusan számlázza függetlenül a szállítás módjától.  A Forgalmazó telephelyén történő áruátvétel esetén a Viszonteladó köteles átvételi igényét 24 órával előtte írásban jelezni, megjelölve a rendelés visszaigazolás számát.

Árjegyzék – A Forgalmazó által forgalmazott termékek és pótalkatrészek ára, mely a Viszonteladó és a Forgalmazó közötti átadási ár kalkulálásának alapja, melyet a Forgalmazó az általa nyomtatott vagy elektronikusan publikált felületeken feltüntet. 

 

1. Együttműködés tárgya

A Forgalmazó RAVAK fürdőszoba termékeket forgalmaz. A Forgalmazó fenntartja a jogot a termékkínálat és a műszaki paraméterek egyoldalú módosítására. Az árjegyzék és termékkatalógus érvényességi időtartamát a Forgalmazó határozza meg. Az érvényesség kezdete a mindenkor érvényes árjegyzékben és termékkatalógusban feltüntetésre kerül.

 

2. Viszonteladói árképzés

A Felek között érvényes számlázási ár képzése úgy történik, hogy a Forgalmazó az általa kiadott hivatalos, aktuális Fogyasztói árjegyzék (és az ebben nem szereplő egyedi méretű termékek, alkatrészek) árainak nettó értékéhez viszonyított %-os mértékű kedvezményt ad. A kedvezmény mértékét a Felek között érvényes Kondíciós táblázat tartalmazza.

A Viszonteladó írásos projekt árajánlat kérése alapján a Felek megállapodhatnak egyedi ár meghatározásban. A Felek között projektként értelmezendő az egyszeri, az egyedi árajánlatban szereplő termékekre szóló rendelés, amely egy megnevezett beruházáson kerülnek beépítésre.

Az Árjegyzékben nem szereplő cikkek (katalóguson kívüli termékkínálat) esetén a Forgalmazó fenntartja magának a jogot az egyedi árképzésre, melyből további kedvezmény nem adható.

A Forgalmazó fenntartja az azonnali árváltozás jogát, amennyiben a HUF/CZK MNB középárfolyama meghaladja a gyártói weboldalon és a Collection katalógus hátoldalán feltüntetett értéket, illetve, amennyiben a kőolaj, gáz, áram európai piaci ára 30 napon át minimum duplájára emelkedett.

 

3. Rendelés folyamata

a) Rendelés leadása - Az együttműködés keretében a Viszonteladó rendelését elektronikusan juttatja el a Forgalmazóhoz.

A legközelebbi szállítási napon kiszállítható termékek rendelésének határideje a szállítást megelőző 2. munkanap 11:00 óra. Példa: Keddi szállításhoz a teljesíthető tételek rendelésének határideje, előző péntek 11:00.

A rendelésben a Viszonteladó köteles pontosan feltüntetni a megrendelt áru cikkszámát, megnevezését és mennyiségét, valamint az átvétel helyét. Az átvétel helye megegyezik a szerződésben rögzített szállítási címmel. Az ettől eltérő szállítási címekre külön megállapodás szükséges (például projekt helyszínre történő szállítás). A Viszonteladó köteles nyilatkozni arról, hogy az áru fuvarozásáról maga gondoskodik-e.  Egy rendelés egy féle szállítási módra (átvétel helyére) vonatkozik.

Amennyiben a Viszonteladó az árut a Forgalmazó telephelyén szeretné átvenni, ezt a rendelés leadásakor köteles jelezni és ezen tételeket külön rendelésben elküldeni. Azaz, egy rendelés egy féle szállítási módra (átvétel helyére) vonatkozik. Amennyiben a Viszonteladó nem jelzi együttes teljesítés iránti igényét, a Forgalmazó a rendelés teljesíthető tételeit automatikusan teljesíti, függetlenül a szállítás módjától.

b) Rendelés visszaigazolása - a Forgalmazó a leadott rendelést 4 munkaórán belül visszaigazolja, feltüntetve a Forgalmazó és Viszonteladó hivatkozási számát. A rendelést a Forgalmazó, egyedi hivatkozási számon email-ben visszaigazolja, a kondíciós táblázatban feltűntetett email címre. 

Viszonteladó, kizárólag a rendelés visszaigazolását követő 24 órán belül jogosult írásban a rendelés módosítására vagy törlésére. Az egyedi gyártású és az 5 hét feletti szállítási határidővel rendelkező termékek (amelyek feltűntetésre kerültek a Collection katalógusban és a weboldalon)  esetén a lemondás nem lehetséges. Amennyiben fenti tételek átvételét a Viszonteladó megtagadja, úgy a Forgalmazó 50% meghiúsulási díjra jogosult, melyet kiszámláz a Viszonteladó felé. Az egyedi gyártású termékeknél a Forgalmazó javasolja a termék árának 50%-kát foglalóként elkérni a fogyasztótól a rendelés rögzítésekor. 

Amennyiben Viszonteladó a visszaigazolt határidőt követő 14 napon belül az árut nem veszi át, a Forgalmazó a rendelést törli és értékének 50%-át a Forgalmazó meghiúsulási díjként a Viszonteladó részére kiszámlázza.

 

4. Áru átvétele

Az áru mennyiségi és minőségi átvételét a Viszonteladó képviselője minden esetben cég bélyegzőjével, dátummal és aláírásával igazolja. A minőségi átvétel alatt a következő értendő: 

A termék csomagolása sérülésmentes, azon szabad szemmel külső sérelmi nyom nem látható. 

A Forgalmazó vállalja, hogy amennyiben a visszaigazolt rendelés értéke meghaladja a Kondíciós táblázatban foglalt szállítási értékhatárt, a Forgalmazó a Viszonteladó telephelyére az árut kiszállítja. A Forgalmazó vállalja hogy heti rendszerességgel kiszállítja a visszaigazolt termékeket. Amennyiben a visszaigazolt határidőn belül a Forgalmazó hibájából részteljesítés valósul meg, az elmaradt tételeket a Forgalmazó saját költségén eljuttatja a Viszonteladóhoz.

Amennyiben a Viszonteladó megtagadja a megrendelt áru átvételét, a Forgalmazó a rendelést törli és értékének 50%-át a Forgalmazó meghiúsulási díjként a Viszonteladó részére kiszámlázza. 

A Forgalmazó nem teszi lehetővé a termék Viszonteladó által Meghatalmazott számára történő áru átvételét. 

Amennyiben a rendelés nettó értéke nem éri el a kondíciós adatlapban feltüntetett értékhatárt, a Viszonteladónak lehetősége van a következő egyéb szállítási módokat igénybe venni:

-személyes áruátvétel, vagy 

-forgalmazó által biztosított fuvareszközzel történő kiszállítás a vele szerződésben álló fuvarozók által, díj ellenében a következő módon:

a) Dobozos (kis méretű) futárcég által történő  szállítási feltételek:

- 1 db csomag súlya maximum 40 kg /1 fuvarlevéllel 1 címhelyre több csomag is küldhető.

- 1 szállítmány 1 címhelyre feladott összes csomag maximum 150 kg és a maximális terjedelme 0,5 m3 lehet. E méretek felett a raklapos szállítási tarifa lép életbe, ahol 1m3 = 200 kg. 

- a küldemények címoldalának legkisebb mérete: 12 cm x 17,5 cm.

- egy küldemény összes kiterjedésének (1 x hosszúság + 2 x szélesség + 2 x magasság) teljes mérete nem haladhatja meg a 3m-t.

Szállítási díj: 3.000 Ft. + Áfa, mely a kiállított számlán kerül feltüntetésre az így kiszállított termékekkel együtt

b) Raklapos (nagy méretű) és/vagy egység rakományos futárcég által történő szállítási feltételek:

- 1 paletta (80*120 cm alapterületű EUR paletta vagy a vele méretben megegyező egyutas paletta) max. 400 kg lehet, e fölött 100 kg-onként 500,-Ft súly felárat számolunk fel.

- 1 angol paletta (100*120, 120*120 cm alapterület) max. 800 kg lehet, e fölött 100 kg-onként 500,-Ft súly felárat számolunk fel.

Maximális raklap magasság minden esetben 210 cm.

- gyűjtőfuvarozás esetén egy címen maximum 30 perc várakozás után a futárnak mennie kell tovább, hogy az aznapra kapott többi címét is le tudja rakni időben. Amennyiben meghaladja a várakozási idő a 30 percet és a futár önhibáján kívül nem tudta kézbesíteni az árut, a Forgalmazó a Viszonteladóra terheli a rendelés nettó értékének 50%-át, meghiúsulási díjként.

Szállítási díj: 10.000 Ft. + Áfa, mely a kiállított számlán kerül feltüntetésre az így kiszállított termékekkel együtt.

A futárcégek által történő szállítási határidő a megrendelés visszaigazolástól számított 3-5 munkanap.

 

5. Visszáru és csere:

A termékek visszáruzására és cseréjére kizárólag a Felek Kondíciós táblázatában rögzített feltételek és értékkorlátok alapján van lehetőség. 

A visszáruzni, cserélni kívánt termékek a Forgalmazó telephelyére történő szakszerű szállításáról a Viszonteladó köteles gondoskodni, vállalva annak költségeit. Ezen tételek jóváíró értéke a kondíciós táblázatban meghatározott visszáru keret terhére történik.

A visszáru keretet túllépve, 30% visszavételi díj kerül felszámításra a termék jóváírt árából.

A Forgalmazó kizárólag a hibás teljesítésből, hibásan rögzített rendelésekből származó, valamint a reklamációs ügyintézéshez visszakért termékek visszaszállítását vállalja díjmentesen.

Ezen tételek jóváíró értéke a kondíciós lapban meghatározott visszárukeretet nem terheli. 

A Forgalmazó a Viszonteladó kérésére lehetőséget biztosít ezen tételek elszállítására a Forgalmazó központi telephelyére, melynek Szállítási díja a tételek számlázott értékének 20%-a. A Viszonteladónak ezt az igényét írásban kell jeleznie a Forgalmazó ügyintézőjének.

Visszáru együttes feltételei:

- kizárólag a tárgyévben vásárolt termékek visszáruzása lehetséges 

-kizárólag a Forgalmazó érvényes kínálatában lévő, 5 hetet nem meghaladó szállítási határidejű cikkek  visszáruzása lehetséges.

- kizárólag sértetlen, bontatlan, gyári csomagolással rendelkező termékek visszáruzása lehetséges. 

- az egyedi méretű és katalóguson kívüli termékek visszavétele nem lehetséges.

- kizárólag azon termékek, amelyeknek az Árjegyzékében szereplő egységára meghaladja a 30.000,- Ft (ÁFA -s) értéket 

- a Viszonteladó a visszáru tételeiről szállítólevelet köteles kiállítani melyen feltüntetésre kerül a vásárolt termékre vonatkozó számlaszám. Bizonylat nélkül a visszavételre nincs lehetőség.

- a Viszonteladó köteles a visszáruzni szánt terméket előzetesen írásban jóváhagyatni minimum 1 munkanappal a visszaküldés/ visszaszállítás napja előtt.

 

6. Fizetési feltételek és elszámolások

Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés időpontjának a termék átadásának napját tekintik. A Viszonteladó a fizetési kötelezettségeknek a Forgalmazó számlája alapján tesz eleget. Felek megállapodnak abban, hogy a fizetési határidőt a teljesítés napjától számítják. A Forgalmazó a számla kiegyenlítéséig a terméken a tulajdonjogot fenntartja. 

Amennyiben a Viszonteladó számláit a határidő lejártáig nem egyenlíti ki, a további vásárlása kizárólag készpénz befizetésével történhet, és a Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy a tartozások rendezéséig a kiszolgálást (új rendelések befogadása, áru értékesítés, visszáru igény stb.) megtagadja. 

A Viszonteladónak lehetősége van a kondíciós lapban rögzített feltételek mellett a számlaértéket a skontó mértékével csökkentve és a megállapított skontó határidőben kiegyenlíteni.

A skontó alkalmazásának feltétele, hogy a Viszonteladó a skontó érvényesítése napján ne rendelkezzen más, a Forgalmazó felé kiegyenlítetlen lejárt számlával sem, azaz a lejárt számlák kiegyenlítésének napjáig kiállított vevő számláknál skontó nem érvényesíthető.

Kiegyenlítési időpont alatt átutalással történő fizetés esetén az ellenértéknek a Forgalmazó bankszámláján való jóváírásának napja; készpénzes fizetés esetén a Forgalmazó pénztárába történő befizetés napja.

Számlák pénzügyi rendezésekor minden esetben szükséges az érintett számlákra való hivatkozás.

 

7. Minőségi kifogás

A fogyasztói reklamáció csak az egyértelműen beazonosítható, számlával igazolt bizonylat felmutatásakor érvényes.  A termékek csomagolásán belül található a jótállási jegy és a szerelési utasítás. A jótállási jegy tartalmazza a Forgalmazó által biztosított önkéntesen vállalt jótállási időszakokat és azok vásárlóra vonatkozó feltételeit. Bármilyen minőségi kifogás beépített terméknél csak abban az esetben érvényesíthető, amennyiben a beépítés a termék szerelési utasítása alapján történt. A Forgalmazó vállalja hogy a weboldalán található űrlapon bejelentett minőségi kifogást telefonon, írásban vagy személyesen a helyszínen  bírálja el a végfelhasználóval egyeztetve, a törvény által előírt határidőkön belül. 

A Reklamáció beérkezésének napja az online bejelentés időpontja, melyben a vásárló az ott megadott email címre visszaigazolást kap. 

A termék átvételét követően keletkezett szállítási - mechanikai sérülésekért a Forgalmazó nem vállalja a felelősséget.

A Forgalmazó által elismert minőségi kifogás esetén, amennyiben a termék be lett építve, a Forgalmazó szakembere a helyszínen javítja vagy cseréli ki azt. A Forgalmazó által elismert minőségi kifogás esetén, amennyiben a termék nem lett beépítve, a csere a viszonteladónál történik. A Viszonteladó a reklamált terméket tárolja, majd visszajuttatja a Forgalmazó fuvarozójával. A Forgalmazó a reklamációra kiadott terméket abban az esetben írja jóvá, ha a Viszonteladó a reklamált terméket visszajuttatta, szállítólevél kíséretében. Amennyiben a reklamáció nem termék cserével rendeződik, hanem utólagos engedménnyel, akkor a Forgalmazó a kompenzált összeg ellenértékéről jóváíró számlát állít ki a Viszonteladó felé, melynek összegét nyitott számlák esetén kompenzálja. Amennyiben nincs nyitott számlája, akkor annak értékét átutalja a Viszonteladó bankszámlájára. 

A Viszonteladó felhívja a vásárló figyelmét a termékek szerelési utasítás szerinti telepítésére és a telepítéshez elsősorban a RAVAK honlapján található szerződött minősített márkaszerviz partnereket javasolja.

A Forgalmazó és a Viszonteladó a minőségi kifogásokat együtt kezelik, azzal a céllal, hogy a Vásárló elégedett legyen az ügyintézés folyamatával.  

8. Képzések

A Forgalmazó vállalja, hogy a termékek tulajdonságaival, szerelésével és használatával kapcsolatos feladatokat szervezett vagy online oktatáson ismerteti. Az oktatás helyszínét és időpontját egyezteti a Viszonteladóval.

 

9. Mintadarabok

A Forgalmazó a bemutatni kívánt termékeket minta kihelyezés céljából a Viszonteladó számára értékesíti a Kondíciós táblázatban meghatározott feltételekkel. Ezen minta termékeket a Viszonteladó a vásárlástól számított 24 hónapig nem értékesítheti. A kötelező időszakot követően a mintadarabok értékesítésekor, a számlán szükséges feltünteni a “mintadarab” megjegyzést. A Forgalmazó bemutató állványain kizárólag RAVAK mintadarabok helyezhetők el.

Amennyiben a Viszonteladó értékesíti a mintaterméket, annak pótlását rendelés által biztosítja. A pótolt mintadarabot kizárólag 24 hónap elteltével vásárolhatja meg kedvezményes feltételekkel. 

 

10. Egyéb rendelkezések

Minden az együttműködési megállapodásban, az Általános Szerződési Feltételekben és a Kondíciós adatlapban nem szereplő kérdésekben a Felek írásos megállapodása szükséges.

 

Érvényes:

Kistarcsa, 2023 január  01. –től, módosításig.